یادکرد این مقاله

پرش به ناوبری پرش به جستجو

اطلاعات کتاب‌شناسی برای صفحهٔ اصلی

شیوه‌های یادکرد برای صفحهٔ اصلی

شیوهٔ APA

صفحهٔ اصلی. (۲۰۱۹، ژانویه ۴). Gyaanipedia، . Retrieved ‏۱۷:۴۸، ژوئیه ۱۵، ۲۰۲۰ از https://fa.gyaanipedia.co.in/w/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C&oldid=1.

شیوهٔ MLA

«صفحهٔ اصلی». Gyaanipedia، . ۴ ژانویه ۲۰۱۹، ‏۲۰:۲۵ UTC. ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۰، ‏۱۷:۴۸ <https://fa.gyaanipedia.co.in/w/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C&oldid=1&gt؛.

شیوهٔ MHRA

مشارکت‌کنندگان Gyaanipedia، «صفحهٔ اصلی»، Gyaanipedia، ، ۴ ژانویه ۲۰۱۹، ‏۲۰:۲۵ UTC، <https://fa.gyaanipedia.co.in/w/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C&oldid=1> [accessed ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۰]

شیوهٔ شیکاگو

مشارکت‌کنندگان Gyaanipedia، «صفحهٔ اصلی»، Gyaanipedia، ، https://fa.gyaanipedia.co.in/w/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C&oldid=1 (بازیابی‌شده در ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۰).

شیوهٔ CBE/CSE

مشارکت‌کنندگان Gyaanipedia. صفحهٔ اصلی [اینترنت]. Gyaanipedia، ؛ ۲۰۱۹ ژانویه ۴، ‏۲۰:۲۵ UTC [یادکردشده در ۲۰۲۰ ژوئیه ۱۵]. قابل دسترسی از: https://fa.gyaanipedia.co.in/w/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C&oldid=1.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Gyaanipedia",
  title = "صفحهٔ اصلی --- Gyaanipedia{,} ",
  year = "۲۰۱۹",
  url = "https://fa.gyaanipedia.co.in/w/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C&oldid=1",
  note = "[برخط؛ بازبینی‌شده در ۱۵-ژوئیه-۲۰۲۰]"
 }

در زمان استفاده از بستهٔ LaTeX نشانی (\usepackage{url} جایی در پیوند پایدار) که برای ارائه فرمت‌های وبی طراحی شده‌است، شاید به صورت زیر مطلوب باشد:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Gyaanipedia",
  title = "صفحهٔ اصلی --- Gyaanipedia{,} ",
  year = "۲۰۱۹",
  url = "\url{https://fa.gyaanipedia.co.in/w/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C&oldid=1}",
  note = "[برخط؛ بازبینی‌شده در ۱۵-ژوئیه-۲۰۲۰]"
 }